Monthly Archives: юни 2020

Участие в Международно състезание по английски език „Хипо – Английски език без граници“, 2020


Ученици от НУМТИ „Добрин Петков“ за поредна година се представиха отлично в предварителния кръг на Международното състезание по английски език „HIPPO – Английски език без граници“ (Осмо издание), организирано от  „Глобал хипо асосиейшън“ и проведено в държави в Европа, Азия и Африка през 2020 г.

В предварителен кръг се състезаваха Георги Грозев, Мадлен Павлова (Ниво B2 според Европейската езикова рамка); Веселина Петрова, Тодорка Христева (Ниво В1); Камелия Балабосова, Даниела Пачова, Кристина Белева, Виктор Костов, Екатерина Стоева, Габриела Влаева (Ниво А2). 

Преподавател по Английски език — Андреана Паунова

Награда от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2020


VII Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциация на любителите на художествено творчество (ULJUS), май 2020 г., Смедерево, Сърбия

Втора награда (Категория Пиано, Първа възр. група – до 11 год.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награда от клавирен конкурс, Белград, Сърбия


XII Клавирен конкурс „Славенски“, организиран от Музикално училище „Йосип Славенски“, 20 – 22 декември 2019 г., Белград, Сърбия

Втора награда (Втора възрастова група) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева