Награда от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2020


VII Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциация на любителите на художествено творчество (ULJUS), май 2020 г., Смедерево, Сърбия

Втора награда (Категория Пиано, Първа възр. група – до 11 год.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Коментарите са изключени.