Monthly Archives: септември 2020

Откриване на учебната 2020-2021 година


15 септември 2020 г.

Нели Попова-Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков“

Снимки: Андреана Паунова