Daily Archives: 07.10.2020

Награди от Международен конкурс „Звукът на времето“, 2020


VII Национален конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“, организиран от сдружение „Елита“, 3 – 5 юли 2020 г., Велико Търново

Първа награда (Раздел Инструменталисти, Категория Класическо пиано, Втора възр. група — до 12 год.) — Хрисиана Савова, от класа на Светлана Косева

Първа награда (Раздел Инструменталисти, Категория Класическо пиано, Първа възр. група — от 5 до 8 год.) — Николина Танева, от класа на Елена Тасева

Втора награда (Раздел Инструменталисти, Категория Класическо пиано, Втора възр. група — до 12 год.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда (Раздел Инструменталисти, Категория Духови инструменти – флейта, Втора възр. група — до 12 год.) — Велина Ватева, от класа на Нина Сталева

Трета награда (Раздел Инструменталисти, Категория Класическо пиано, Втора възр. група — до 12 год.) — Атанаска Танева, от класа на Елена Тасева