Daily Archives: 10.10.2020

Награда от Международен музикален конкурс Muse 2020


Международен музикален конкурс „Muse 2020„, организиран от Международната асоциация за изкуства „The Muse“, Атина, Гърция, 26 юни 2020 година

Първа награда (Раздел Пиано, Възр. категория А — до 8 год.) — Хрисиана Савова, от класа на Светлана Косева