Daily Archives: 16.11.2020

Награди от онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на цигулков концерт“ от серията „Велики композитори“, октомври 2020


Международен музикален онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на цигулков концерт“, пето издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“8 септември – 8 октомври 2020 година

Втора награда (Четвърта възр. група – от 14 до 16 год.) — Екатерина Стоева, от класа на Евгения Ночева

Втора награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Марияна Стоева, от класа на Евгения Ночева