Daily Archives: 18.12.2020

Награда от онлайн конкурс от серията „Велики композитори“ – „Изкуството на струнните инструменти“, ноември 2020


Международен музикален онлайн конкурс „Изкуството на струнните инструменти“, пето издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 октомври – 8 ноември  2020 година

Първа награда (Пета възр. група – от 17 до 19 год.) — Миро Колдамов, от класа по цигулка на Евгения Ночева 

Награда от Международен конкурс, Париж, 2020


III Международен музикален конкурс, организиран от асоциация GCIP, в сътрудничество с Interpretations.eu, 29 октомври 2020 г., Париж, Франция 

Първа награда (Възр. категория А – от 5 до 9 год.) — Хрисиана Савова, от класа по пиано на Светлана Косева 

Награда от Международен конкурс за флейтисти, Варна, 2020


V Международен конкурс за флейтисти, организиран от фондация „Европейска музикална академия“, 18 – 20 октомври 2020 г., Варна

Трета награда (Трета възр. група) и едногодишна стипендия от Министерството на културата — Калоян Василев, от класа на д-р Ивайло Василев