Daily Archives: 19.02.2021

Награди от Международен клавирен конкурс „Лист-Барток“, 2020


X-ти Международен клавирен конкурс „Лист-Барток“, организиран от Унгарския културен институт към Посолството на Унгария в София и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, под патронажа на Министъра на културата, декември 2020 г., София

Втора награда, Специална награда на фондация „Проф. Люба Енчева“ и Стипендия от Министерството на културата (Втора възр. група) — Борис Биков, от класа на Светлана Косева

Награда от Международен конкурс „Коста Манойлович“, Сърбия, 2020


Международен конкурс „Коста Манойлович“, организиран от Основно музикално училище „Божидар Трудич“, 1 – 6 декември 2020 г., Смедеревска Паланка, Сърбия

Първа награда (Категория Пиано, Трета възр. група, I2, 97.33 точки) – Йордан Попов, от класа по пиано на Елена Тасева