Daily Archives: 21.02.2021

Награда от Международен онлайн конкурс „Слава“, 2021


Международен онлайн конкурс „Музиката на Романтизма“, в рамките на серията от международни онлайн конкурси „Слава“ / Glory, 11 декември 2020 – 19 януари  2021 г.

Втора награда, присъдена от Професионалното жури и Втора награда, присъдена от всички гласували участници (Трета възр. група – от 15 до 18 год.) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Награда от Национален клавирен конкурс „Стелла Ослекова“, 2021


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „Еникма“, 11 януари 2021 г., Пловдив

Втора награда — Борис Биков, от класа на Светлана Косева

Награда на преподавател от Международен конкурс „Саня Павлович“, Сърбия, 2020


I-ви Международен конкурс „Саня Павлович“, организиран от Основно музикално училище „Владимир Джорджевич“ – Алексинац, 23 -30 декември 2020 г., Алексинац, Сърбия

Награда за специални постижения като преподавател — Елена Тасева