Monthly Archives: март 2021

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Хендел“, 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Хендел“, 5-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 23 януари – 23 февруари 2021 година

Първа награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Наталия Грозева, от класа по пиано на Снежана Спилкова- Гърнева

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „Звезди в Копенхаген“, 2021


I Международен онлайн конкурс и фестивал за изкуство, музика, танц и фолклор „Звезди в Копенхаген“, член на международната асоциация „Фестивални мостове“, 20 – 21 февруари 2021г.

Награда за личен принос в укрепването на международните културни отношения, в подкрепа на многонационалните традиции и за професионални постижения — Анелия Сталева

Награди от Международен онлайн конкурс „Звезди в Копенхаген“, 2021


I Международен онлайн конкурс и фестивал за изкуство, музика, танц и фолклор „Звезди в Копенхаген“, член на международната асоциация „Фестивални мостове“, 20 – 21 февруари 2021г.

Първа награда (Инструментална музика, Цигулка, Солисти; Възр. група – от 9 до 12 год.) — Борис Стойчев, от класа на Анелия Сталева

Втора награда (Инструментална музика, Цигулка, Солисти; Възр. група – от 6 до 8 год.) — Симеон Стойчев, от класа на Анелия Сталева