Пролетно тържество на учениците от ІІб клас, март 2021


С празнично тържество на 12 март 2021 г. в концертната зала на НУМТИ „Добрин Петков“ учениците от ІІ б клас с класен ръководител Марияна Неделчева отбелязаха настъпването на пролетта и свързаните с нея празници.

Учениците рецитираха стихове и поставиха драматизации на изучени по темата произведения. Участниците в тържеството представиха някои от най-популярните български народни танци и пролетни обичаи – право хоро, ръченица, „Лазарки“, „Пеперуда“ и „Ладуване“, а под ръководството на диригента на детския хор Николета Енева-Борисова изпълниха традиционни български народни песни.

Снимки: родители на ученици от ІІб клас

Коментарите са изключени.