Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „Звезди в Копенхаген“, 2021


I Международен онлайн конкурс и фестивал за изкуство, музика, танц и фолклор „Звезди в Копенхаген“, член на международната асоциация „Фестивални мостове“, 20 – 21 февруари 2021г.

Награда за личен принос в укрепването на международните културни отношения, в подкрепа на многонационалните традиции и за професионални постижения — Анелия Сталева

Коментарите са изключени.