Daily Archives: 10.06.2021

Награди от Международен конкурс MAGIC, Бургас, 2021


XIV Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика „MAGIC“ (Music of Austria and Germany International Competition), организиран от Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и УН „Родни звуци“, 23 – 24 април 2021 година, Бургас

Трета награда (Категория А – ученици от VIII до XII клас, Специалност Пиано) — Борис Биков, от класа на Светлана Косева 

Трета награда (Категория А – ученици от VIII до XII клас, Специалност Цигулка и виола) — Виктор Костов, от класа по цигулка на Павел Генов

Трета награда (Категория А – ученици от VIII до XII клас, Специалност Класическа китара) — Емил Тасев, от класа на д-р Милена Вълчева

Поощрение (Категория А – ученици от VIII до XII клас, Специалност Пиано) — Любен Банев, от класа на Елена Велчева

Поощрение (Категория А – ученици от VIII до XII клас, Специалност Цигулка и виола) — Тодорка Христева, от класа по цигулка на Павел Генов