Daily Archives: 06.11.2021

Награда от Международен конкурс за изкуства „Таланти от Европа“, 2021


Международен дистанционен конкурс за изкуства „Таланти от Европа“, организиран от „Фиесталония миленио“, юли – август 2021 г., Испания

Първа награда (Категория Иструменталисти, Втора възр. група – от 10 до 12 год.) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „Аккорд“, 2021


I-ви Международен музикален конкурс „Аккорд“ (онлайн издание), организиран от „Каспи арт“ – Турция, с подкрепата на асоциация „Арт Моцарт“ – Швейцария, 14 – 26 юли 2021 г.

Почетна награда за подготовка на участник в конкурса — Елена Велчева

Награда от Международен онлайн конкурс „Аккорд“, 2021


I-ви Международен музикален конкурс „Аккорд“ (онлайн издание), организиран от „Каспи арт“ – Турция, с подкрепата на асоциация „Арт Моцарт“ – Швейцария, 14 – 26 юли 2021 г.

Второ място — Дейми Велчева, от класа по пиано на Елена Велчева