Daily Archives: 07.11.2021

Награди на преподаватели от Международен конкурс „Наследници на Орфей“, 2021


VIII-ми Международен музикален конкурс „Наследници на Орфей“ (онлайн издание), 1 – 15 септември 2021 г., КК „Албена“, България

Награда за високи педагогически постижения — Нина Сталева

Награда за високи педагогически постижения — Маргарита Демирджиян

Награда за високи педагогически постижения — Снежана Спилкова-Гърнева

Награди от Международен конкурс „Наследници на Орфей“, 2021


VIII-ми Международен музикален конкурс „Наследници на Орфей“ (онлайн издание), 1 – 15 септември 2021 г., КК „Албена“, България

Първа награда (Раздел Класическа музика – Флейта, Първа възр. група – до 10 год.) — Велина Ватева, от класа на Нина Сталева

Първа награда, Специална награда „Откритие на конкурса“ и Специална награда за най-добър български изпълнител (Раздел Класическа музика – Ударни инструменти, Първа възр. група – до 10 год.) — Йоана Гърнева, от класа на Маргарита Демирджиян

Втора награда и Специална награда за най-добро изпълнение на произведение от Димитър Ненов (Раздел Класическа музика – Пиано, Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Трета награда (Раздел Класическа музика – Пиано, Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Диана Гяурова, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Награда от онлайн конкурс „Изпълнител на годината“, 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Изпълнител на годината“, 5-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 17 август – 7 септември 2021 година

Втора награда (Категория Инструменталисти и Певци, Четвърта възр. група – от 14 до 16 год.) — Виктор Вичев, от класа по пиано на Елена Велчева