Daily Archives: 21.11.2021

Награди от Международен конкурс „Музиката и Земята“, 2021


XXIX-ти Международен конкурс за композитори, камерни ансамбли и инструменталисти „Музиката и Земята“, организиран от фондация „Земята и хората“ и посветен на 22 април – Международния ден на Майката-Земя, София, 5 – 7 май 2021 година

Първа награда — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Специална награда за виртуозно изпълнение — Радослав Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Специална награда за изпълнение на българска творба — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „Маркер и пионер“, 2021


Международен онлайн конкурс „Маркер и пионер“, организиран от Международния център за културен обмен „Маркер и пионер“, 10 август – 20 септември 2021 година

Почетна награда — Елена Тасева

Награди от Международен онлайн конкурс „Маркер и пионер“, 2021


Международен онлайн конкурс „Маркер и пионер“, организиран от Международния център за културен обмен „Маркер и пионер“, 10 август – 20 септември 2021 година

Втора награда — Боряна Хаджитенева, от класа по пиано на Елена Тасева

Трета награда — Николета Хаджитенева, от класа по пиано на Елена Тасева