Daily Archives: 22.11.2021

Награди от Международен конкурс за флейтисти, 2021


Международен конкурс за флейтисти, шесто издание, хибридна форма, организиран от фондация „Европейска музикална академия“, 16 – 18 октомври 2021 година, Варна

Втора награда и Награда от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение на пиеса от български композитор (Първа възр. група – 7 и 8 години) — Велина Ватева, от класа на Нина Сталева

Трета награда (Първа възр. група – 7 и 8 години) — Сари Тодорова, от класа на Нина Сталева

Пета награда (Първа възр. група – 7 и 8 години) — Селестина Топич, от класа на Нина Сталева

Награда на преподавател от онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, октомври 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, шесто издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 септември – 8 октомври 2021 година

Награда за отдаденост на преподаването — Елена Велчева

Награда от онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, октомври 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, шесто издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 септември – 8 октомври 2021 година

Първа награда (Четвърта възр. група – от 14 до 16 год.) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева