Monthly Archives: април 2022

Участие на ученици в концерта „Имена от бъдещето“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“


16 април 2022 г., Концертна зала НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Участие на ученици от НУМТИ „Добрин Петков“ в камерен концерт под надслов „Имена от бъдещето“, организиран от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София

Александър Вичев – маримба (преподавател по ударни инструменти Пенчо Пенчев) и Виктор Вичев – пиано, от класа по клавирен съпровод на Георги Гаджев / Ем. Сежурне – Концерт за маримба, ІІ част

Клавирен квартет Любен Банев – пиано, Ева-Фей МакГонегал – цигулка, Мишел Хачикян – цигулка, Белослава Атанасова – виола, от класа по камерна музика на Детелина Маринкева / Г. Ф. Телеман – Концерт за четирима

Клавирно дуо Виктор Вичев и Йордан Тодоров, от класа по камерна музика на Детелина Маринкева / С. Рахманинов – Баркарола оп. 11, за пиано на четири ръце

Юлиан Станчев – кларинет (преподавател Едуард Сарафян) и Любен Банев – пиано, от класа по клавирен съпровод на Георги Гаджев / Ж. Е. Бара – Пиеса в сол минор

Духово трио Калоян Василев – флейта, Яна Къркаличева – флейта, Юлиан Станчев – кларинет, от класа по камерна музика на д-р Ивайло Василев / К. Кумер – Трио оп. 53

Клавирно дуо Борис Биков и Биляна Динкова, от класа по камерна музика на Детелина Маринкева / Фр. Пуленк – Соната за пиано на четири ръце

Екатерина Стоева – цигулка (преподавател Евгения Ночева) и Биляна Динкова – пиано, от класа по клавирен съпровод на Георги Гаджев / П. Владигеров – Песен, из „Българска сюита“

Дуо ударни инструменти Александър Вичев и Аглея Канева, от класа по камерна музика на Пенчо Пенчев / Х. Лиу – Face 2 Face

Снимки: Андреана Паунова

Награди на преподаватели от Национален конкурс „Път към славата“, 2022


X Национален конкурс „Път към славата“, организиран от арт център „Кърнолски“, март 2022 година, София

Почетна диплома за член на журито и Награда за висок професионализъм — Пенчо Пенчев

Награда за висок професионализъм — Юлия Марковска

Награда за висок професионализъм — Елена Тасева

Награда за висок професионализъм — Нина Сталева

Награда за висок професионализъм и Специална награда за високи педагогически постижения на Съюза на българските музикални и танцови дейци— Марияна Колева

Награди от Национален конкурс „Път към славата“, 2022


X Национален конкурс „Път към славата“, организиран от арт център „Кърнолски“, март 2022 година, София

Първа награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Струнни инструменти – Виолончело,Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Дария Русева, от класа на Юлия Марковска)

Първа награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Тромпет, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Мартин Йорданов, от класа на Пенчо Пенчев

Първа награда (Категория Инструменталисти, Камерни формации, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — дует „S & S“ – Селестина Топич и Сари Тодорова, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Тромпет, Четвърта възр. група – от 14 до 18 год.) — Ангел Сребчев, от класа на Пенчо Пенчев

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Клавирни инструменти – Пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Атанаска Танева, от класа на Елена Тасева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Струнни инструменти – Цигулка, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Марияна Стоева, от класа на Евгения Ночева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Струнни инструменти – Виолончело, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Георги Йонов, от класа на Юлия Марковска

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Струнни инструменти – Виолончело, Първа възр. група – до 7 год.) — Димитър Йонов, от класа на Юлия Марковска

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Велина Ватева, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Селестина Топич, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Сари Тодорова, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Елена Хубенова, от класа на Нина Сталева

Втора награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Духови инструменти – Флейта, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Джеймс Дейвид Марк Фаулър, от класа на Нина Сталева

Трета награда (Категория Инструменталисти, Солисти, Клавирни инструменти – Пиано, Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Николина Танева, от класа на Елена Тасева

Награда за отлично представяне (Категория Инструменталисти, Солисти, Клавирни инструменти – Пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Лилия Ташкова, от класа на Елена Тасева