Monthly Archives: май 2022

Награда от Международен конкурс за млади пианисти, Сърбия, 2022


XXVI Международен конкурс за млади пианисти, организиран от Музикално училище „Михайло Вукдрагович“, 25 – 28 март 2022 г., Шабац, Сърбия

Трета награда (Възр. група B, 80 / 100 т.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награда от Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, 2022


II-ри Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, организиран от Асоциацията за творческо развитие на децата от Сремска Митровица – Сърбия, 24 – 27 март 2022 г.

Втора награда (Възр. група С – 12 и 13 год.; 83,67 / 100 т.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награда от Международен клавирен конкурс „Амадеус“, 2022


II-ри Международен клавирен конкурс „Амадеус“ /онлайн/, организиран от „Академия Амадеус“ – Италия, Ладзидзе, Верона, Италия, 24 – 27 март 2022 г.

Втора награда (Възр. група – В; 91 / 100 т.) — Лилия Ташкова, от класа на Елена Тасева