Daily Archives: 18.05.2022

Награди от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Шуберт“, 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Шуберт“, 6-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 5 – 31 януари 2022 година

Трета награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Борис Трифонов, от класа по пиано на Елена Велчева

Трета награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда на преподавател от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 6-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 27 декември 2021 г. – 27 януари 2022 година

Почетна награда за отдаденост на преподаването — Елена Велчева 

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 6-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 27 декември 2021 г. – 27 януари 2022 година

Първа награда (Четвърта възр. група – от 14 до 16 год.) — Виктор Вичев, от класа по пиано на Елена Велчева