Награда от Международен музикален фестивал „Кап Ферра“, 2021


Международен музикален фестивал „Кап Ферра“, онлайн издание, организиран от асоциация „Априлски звуци“, Франция, февруари 2021 година

Първа награда и Специално отличие от журито (Втора група) — Хрисиана Савова, от класа по пиано на Светлана Косева

Коментарите са изключени.