Daily Archives: 27.05.2022

Награди от Международен онлайн конкурс „Слава“, 2022


Международен клавирен онлайн конкурс „Слава“/четвърто издание/, в рамките на серията от международни онлайн конкурси „Слава“ / Glory, 2 февруари – 4 март 2022 г.

Първа награда, присъдена от Професионалното жури (10 / 10 т.) и Първа награда, присъдена от всички гласували участници (10 / 10 т.), (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Борис Трифонов, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Шопен“, 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Фредерик Шопен“, шесто издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 1 февруари – 1 март 2022 година

Втора награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Борис Трифонов, от класа по пиано на Елена Велчева

Награди от Международен онлайн фестивал „Лайвмюзарт фест“, 2022


Международен фестивал на изкуствата „Лайвмюзарт фест“ /онлайн/, Тимишоара, Румъния, февруари – март 2022 година

Първа награда (Категория Инструментално изкуство, Солисти, Пиано, Възр. група – 11 и 12 год.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Първа награда (Категория Инструментално изкуство, Солисти, Китара, Възр. група – 11 и 12 год.) — Георги Димитров, от класа на Костадин Динков