Daily Archives: 28.05.2022

Награди от Международен конкурс за духови инструменти, Латвия, 2022


III-ти Международен конкурс за млади изпълнители на духови инструменти „Звезди на духовите инструменти“ /онлайн издание/, организиран от Училище за музика и изящни изкуства „Марупе“- Рига, в сътрудничество с Международната асоциация на музикални училища „Кон анима“, 11 -18 март 2022 г., Рига, Латвия

Втора награда (Категория Медни духови инструменти, Възр. група АIII – ученици от 5 до 7 клас в музикални училища) — Мартин Йорданов, от класа на Пенчо Пенчев

Четвърта награда (Категория Медни духови инструменти, Възр. група ВI – ученици от 10 клас в музикални училища) — Ангел Сребчев, от класа на Пенчо Пенчев

Награди на преподаватели от Международен конкурс „Саня Павлович“, Сърбия, 2022


II-ри Международен конкурс „Саня Павлович“ /онлайн издание/, организиран от Основно музикално училище „Владимир Джорджевич“ – Алексинац, 11 -13 март 2022 г., Алексинац, Сърбия

Награда за педагогически постижения — Елена Велчева

Награда за педагогически постижения — Елена Тасева

Награди от Международен конкурс „Саня Павлович“, Сърбия, 2022


II-ри Международен конкурс „Саня Павлович“ /онлайн издание/, организиран от Основно музикално училище „Владимир Джорджевич“ – Алексинац, 11 -13 март 2022 г., Алексинац, Сърбия

Първа награда (Категория Пиано, Шеста възр. група – 16 и 17 год., 98,75 / 100 т.) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Категория Пиано, Втора възр. група – 12 год., 93,25 / 100 т.) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Първа награда (Категория Пиано, Първа възр. група – 11 год., 91,75 / 100 т.) — Боряна Хаджитенева, от класа на Елена Тасева

Втора награда (Категория Пиано, Трета възр. група – 13 год., 88 / 100 т.) — Николета Хаджитенева, от класа на Елена Тасева