Daily Archives: 08.06.2022

Награди от Международен конкурс по музикална теория, Словения, 2022


Международен музикален майсторски клас и конкурс за композиция, солфеж и музикална теория, организиран от Училище за музика и балет „Антон Мартин Сломшек“ – Марибор, Словения, 7 – 8 април 2022 г.

Златен медал и Първа награда (Категория Солфеж – 100 / 100 т.; Възр. група -15 и 16 год.) — Михаил Стоянов

Златен медал и Втора награда (Категория Композиция – 99,33 / 100 т.; Възр. група – 15 и 16 год.) — Михаил Стоянов,

преподавател по теория на музикалните елементи и солфеж – Екатерина Георгиева