Daily Archives: 17.06.2022

Награда от Международен онлайн конкурс „Орбетело“, 2022


Международен клавирен конкурс „Орбетело“ /онлайн издание/, 1 – 20 април 2022 г.

Втора награда (Възр. група С – 13 и 14 год.) — Дейми Велчева, от класа на Елена Велчева