Daily Archives: 28.06.2022

Награди на преподаватели от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2022


IX Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциацията на любителите на изкуството – Смедерево, май 2022 г., Смедерево, Сърбия

Награда за педагогически постижения — Елена Велчева

Награда за педагогически постижения — Снежана Спилкова-Гърнева

Награда за педагогически постижения — Детелина Маринкева

Награди от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2022


Девети Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциацията на любителите на изкуството (ULJUS), май 2022 г., Смедерево, Сърбия

Абсолютен победител (100/100 т.), Първа награда (Категория Пиано, Четвърта възр. група – 16 и 17 год.) и Специална награда за изпълнение на произведение от В. А. Моцарт — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Категория Камерна музика, Трета възр. група – от 16 до 19 год., 97,75/100 т.) — клавирно дуо Виктор Вичев и Йордан Тодоров, от класа по камерна музика на Детелина Маринкева

Първа награда (Категория Пиано, Втора възр. група – 12 и 13 год., 95/100 т.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда (Категория Пиано, Трета възр. група – 14 и 15 год., 94/100 т.) — Дейми Велчева, от класа на Елена Велчева

Специална награда за изключително артистично изпълнение (Категория Камерна музика, Втора възр. група – от 13 до 15 год.) — перкусионно дуо Александър Вичев и Аглея Канева, от класа по камерна музика на Пенчо Пенчев

Награда от онлайн конкурс „Музиката на XVII век“, май 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Музиката през вековете — Музиката на XVII век“ – седмо издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 април — 8 май 2022 година

Втора награда (Категория Инструменталисти, Пиано, III възр. група — 11 до 13 год.) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Елена Велчева