Daily Archives: 29.06.2022

Награди от „Манолов музикален конкурс“, 2022


Конкурс „Българска стипендия на името на проф. Ростислав Йовчев“ /онлайн/, в рамките на “Манолов международен музикален конкурс”, организиран от фондация “Музика фондация за бъдещето”, Ню Йорк, САЩ, април – май 2022 г.

Българска стипендия „Проф. Ростислав Йовчев“, парична награда и майсторски клас с проф. Йи-йанг Чен (Университет на Канзас, САЩ) — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Българска стипендия „Проф. Ростислав Йовчев“, парична награда и майсторски клас с проф. Йи-йанг Чен (Университет на Канзас, САЩ) — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Награди на преподаватели от Международен конкурс „Звукът на времето“, 2022


Девети Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“, организиран от сдружение „Елита“, община Велико Търново и национален фонд „Култура“, май 2022 г., Велико Търново

Раздел Инструменталисти

Награда за висок професионализъм в творческия и педагогическия процес

  • Елена Велчева
  • Светлана Косева
  • Елена Тасева
  • Снежана Спилкова-Гърнева
  • Юлия Марковска

Награди от Международен конкурс „Звукът на времето“, 2022


Девети Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“, организиран от сдружение „Елита“, община Велико Търново и национален фонд „Култура“, Първи етап – неприсъствен: 15 февруари – 25 април 2022 г., Втори етап – присъствен: 26 април – 29 май 2022 г., Велико Търново

Раздел Инструменталисти, Категория Б – възпитаници на средни музикални училища, Солисти

Първа награда (Неприсъствен етап) и Първа награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Пета възр. група – от 17 до 19 год. — Борис Биков, от класа на Светлана Косева

Първа награда (Неприсъствен етап) и Първа награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Пета възр. група – от 17 до 19 год. — Йордан Тодоров, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Неприсъствен етап) и Първа награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год. — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда (Неприсъствен етап) и Втора награда (Присъствен етап), Номинация Струнни инструменти – Виолончело, Трета възр. група – от 11 до 13 год. — Дария Русева, от класа на Юлия Марковска

Трета награда (Неприсъствен етап) и Трета награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год. — Николета Хаджитенева, от класа на Елена Тасева

Трета награда (Неприсъствен етап) и Трета награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год. — Боряна Хаджитенева, от класа на Елена Тасева