Награди от Международен конкурс „Звукът на времето“, 2022


Девети Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“, организиран от сдружение „Елита“, община Велико Търново и национален фонд „Култура“, Първи етап – неприсъствен: 15 февруари – 25 април 2022 г., Втори етап – присъствен: 26 април – 29 май 2022 г., Велико Търново

Раздел Инструменталисти, Категория Б – възпитаници на средни музикални училища, Солисти

Първа награда (Неприсъствен етап) и Първа награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Пета възр. група – от 17 до 19 год. — Борис Биков, от класа на Светлана Косева

Първа награда (Неприсъствен етап) и Първа награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Пета възр. група – от 17 до 19 год. — Йордан Тодоров, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Неприсъствен етап) и Първа награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год. — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда (Неприсъствен етап) и Втора награда (Присъствен етап), Номинация Струнни инструменти – Виолончело, Трета възр. група – от 11 до 13 год. — Дария Русева, от класа на Юлия Марковска

Трета награда (Неприсъствен етап) и Трета награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год. — Николета Хаджитенева, от класа на Елена Тасева

Трета награда (Неприсъствен етап) и Трета награда (Присъствен етап), Номинация Класическо пиано, Трета възр. група – от 11 до 13 год. — Боряна Хаджитенева, от класа на Елена Тасева

Коментарите са изключени.