Daily Archives: 06.07.2022

VІІІ-ми Конкурс за ударни инструменти „Пендим“, 2022


VІІІ-ми Конкурс за ударни инструменти „Пендим“ , 30 юни – 3 юли 2022 г., НУМТИ „Добрин Петков“

Организатори: Фондация „Пендим“ и НУМТИ „Добрин Петков“, с финансовата подкрепа на Община Пловдив

Организационен комитет: председател – Пенчо Пенчев, членове – Нели Попова-Коева, д-р Поля Паунова-Тошева, Димитър Пенчев, Цветелина Пенчева, Райна Влаева, Катерина Обретенова

Жури: председател – Александър Георгиев (Австрия), членове – Виви Василева (Германия), Владимир Петров (Австрия), Фабиан Хомар (Австрия)

Общ брой участници: 72

Концерти в рамките на конкурса: „Перкусионна магия“ – концерт на Александър Георгиев, Виви Василева, Владимир Петров и Фабиан Хомар, 1 юли 2022 г., Римски стадион; Концерт на „Алфа дуо“ и приятели, 3 юли 2022 г., Епископска базилика

НАГРАДИ

Солисти

  • Първа възрастова група (І и ІІ клас)

Първа награда – Анабел Иванова, преподавател Искра Граматикова (НУИ „Добри Христов“ – Варна)

Първа награда – Деана Малакова, преподавател Диляна Шопова (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Първа награда – Петър Георгиев, преподавател Искра Граматикова (НУИ „Добри Христов“ – Варна)

Втора награда – Валентин Кънчев, преподавател Ванеса Петкова (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

Втора награда – Ема Антова, преподавател Диляна Шопова (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Втора награда – Симеон О`Райли, преподавател Диляна Шопова (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Трета награда – Михаил Атанасов, преподавател Ванеса Петкова (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

Трета награда и Награда за най-млад изпълнител на маримба – Самуел Кавръков, преподавател Пенчо Пенчев (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

  • Втора възрастова група (ІІІ и ІV клас)

Първа награда – Боян Славов, преподавател Десислава Гюзелева (СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Пловдив)

Първа награда – Добромир Стойков, преподавател Момчил Иванов (НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен)

Втора награда – Камен Сираков, преподавател Радосвет Кукудов (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Втора награда – Константин Лечев, преподавател Кирил Петров (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Втора награда – Майя Голева, преподавател Диляна Шопова (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Втора награда – Теодор Георгиев, преподавател Радосвет Кукудов (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Трета награда – Боян Канев, преподавател Кирил Петров (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Трета награда – Йоана Гърнева, преподавател Маргарита Демирджиян (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

Трета награда – Камелия Чавдарова, преподавател Искра Граматикова (НУИ „Добри Христов“ – Варна)

Четвърта награда – Виктор Георгиев, преподавател Кирил Петров (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Поощрение – Виктор Панов, преподавател Борил Атанасов (НУИ „Добри Христов“ – Варна)

Поощрение – Калина Катеринска, преподавател Маргарита Демирджиян (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

Поощрение – Константина Хубенова, преподавател Маргарита Демирджиян (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

  • Трета възрастова група (V и VІ клас)

Първа награда – Ангел Петков, преподавател Георги Малаков (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Първа награда – Будин Карастоянов, преподавател Георги Малаков (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Втора награда – Кубрат Атанасов, преподавател Кирил Петров (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Трета награда – Кирил Атанасов, преподавател Борил Атанасов (НУИ „Добри Христов“ – Варна)

Трета награда – Петър Богданов, преподавател Радосвет Кукудов (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Поощрение – Благовест Иванов, преподавател Зорница Стефанова (НУИ „Добри Христов“ – Варна)

Поощрение – Яница Ватева, преподавател Пенчо Пенчев (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

  • Четвърта възрастова група (VІІ и VІІІ клас)

Втора награда – Борил Иванов, преподавател Борил Атанасов (НУИ „Добри Христов“ – Варна)

Поощрение – Ева Аенска, преподавател Борил Атанасов (НУИ „Добри Христов“ – Варна)

Поощрение – Ира Илиева, преподавател Пенчо Пенчев (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

  • Пета възрастова група (ІХ и Х клас)

Втора награда – Александър Вичев, преподавател Пенчо Пенчев (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

Втора награда – Калоян Праматаров, преподавател Кирил Петров (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Трета награда – Борис Йорданов, преподавател Мирослав Димов (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Шеста възрастова група (ХІ и ХІІ клас)

Първа награда – Давид Едлингер, преподавател Александър Георгиев (Австрия)

Трета награда – Сара Чакърова, преподавател Мария Палиева (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Ансамбли

  • Втора възрастова група

Първа награда – Перкусионен ансамбъл „Виво“, преподавател Маргарита Демирджиян (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

  • Трета възрастова група

Първа награда – Перкусионен ансамбъл „ПеркТрио“, преподавател Кирил Ангелов (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

  • Четвърта възрастова група

Първа награда – Дуо ударни инструменти Александър Вичев и Аглея Канева, преподавател Пенчо Пенчев (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

Трета награда – Перкусионен ансамбъл „Престо“, преподавател Пенчо Пенчев (НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив)

Трета награда – Перкусионен ансамбъл „Bulgarian Pulse“, преподавател Кирил Ангелов (НМУ „Любомир Пипков“ – София)

Снимки: Андреана Паунова

Награди от Международен конкурс за камерна музика и индивидуални изпълнители, Боровец, 2022


Шести Международен конкурс за камерни ансамбли и индивидуални изпълнители, организиран от сдружение „Мюзик контекст“, 24 – 26 юни 2022 г., Курортен комплекс „Боровец“

Абсолютен победител (100/100 т.), Първа награда (Раздел Класика, Категория Пиано, арфа, акордеон, Четвърта възр. група – от 14 до 17 год.) и едногодишна стипендия от Министерството на културата — Борис Биков, от класа по пиано на Светлана Косева

Първа награда (Раздел Класика, Категория Пиано, арфа, акордеон, Четвърта възр. група – от 14 до 17 год.) — Биляна Динкова, от класа по пиано на Светлана Косева

Първа награда (Раздел Класика, Категория Пиано, арфа, акордеон, Четвърта възр. група – от 14 до 17 год.) — Габриела Влаева, от класа по пиано на Елена Велчева

Първа награда (Раздел Класика, Категория Пиано, арфа, акордеон, Трета възр. група – от 11 до 13 год.) и Специална награда за изявен артистизъм — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева