Category Archives: Балетни

Пролетен концерт на балетните класове, 2017


На 28 април 2017 година се състоя пролетен концерт на балетните класове на НУМТИ „Добрин Петков“. Концертът бе посветен на Международния ден на балетното изкуство — 29 април.

Валс по музика на П. И. Чайковски, хор. Р. Кирова, кл. съпровод М. Дулева и Полка – музика Дм. Шостакович, хор. См. Зафирова — изп. ученици от I клас, балетен педагог Смиляна Зафирова

Тарантела – муз. Дж. Росини/О. Респиги, хор. См. Зафирова — изп. ученици от V клас и „След дъжда“ – муз. Дм. Шостакович, хор. См. Зафирова, изп. Теодора Шопова и Теодора Печилкова (V клас), балетен педагог Смиляна Зафирова

Прелюд из балета „Шопениана“ – муз. Фр. Шопен, хор. М. Фокин, изп. Деница Сапунджиева (X клас), балетен педагог Галина Гешева

Цигански танц из балета „Дон Кихот“ – муз. Л. Минкус, хор. Горски, изп. Габриела Ангелова (X клас), балетен педагог Галина Гешева

Класическо pas de deux, муз. Обер, изп. Виктория Илиева (X клас) , балетен педагог Галина Гешева

Вариация на Лиза из балета „Зле опазеното момиче“, муз. П. Л. Хертел, изп. Ангелина Димитрова (XI клас), балетен педагог Елена Кучкова

Руски танц из балета „Лебедово езеро“, муз. П. И. Чайковски, хор. М. Петипа, изп. Виктория Петрова (XI клас), балетен педагог Елена Кучкова

Вариация по муз. на Г. Форе, хор. Дж. Баланчин, изп. Иванка Узунова (XI клас), балетен педагог Елена Кучкова

Вариация на Есмералда, муз. Ц. Пуни, хор. М. Петипа, изп. Дима Капсарева (XI клас), балетен педагог Елена Кучкова

„Копнеж“ – модерен танц по песента на Бебе – Siempre Me Quedará, изп. Дима Капсарева (XI клас), балетен педагог Елена Кучкова

 

„Who Cares?“, муз. Дж. Гершуин, хор. Дж. Баланчин, изп. Николета Димитрова (XI клас), балетен педагог Елена Кучкова

Снимки: Неделина Белчева 

 

 

 

 

Advertisements

Коледен концерт на балетните класове, 2016


На 20 декември 2016 г. се състоя Коледният концерт на балетните класове на НУМТИ „Добрин Петков“.

„Половецки танци“ из операта ,,Княз Игор“ от Ал. Бородин. Хореография: Ем. Кирова. Изпълняват ученички от X и XI клас. Солисти: Виктория Петрова, Николета Димтрова и Ангелина Димитрова. Репетитор: См. Зафирова.

Валс из балета ,,Копелия“ от Л. Делиб. Изпълняват ученички от V клас. Репетитор: См. Зафирова.

,,Снежинки“ в изпълнение на ученички от I клас. Муз. Ф. Шопен. Хореография: Р. Кирова.

ballet-numti-koleda-2016-13

Танц на приятелките от балета ,,Жизел“ от А. Адам. Изпълняват ученички от X клас. Пост. Йордан Кръстев. Репетитор: Г. Гешева.

ballet-koleda-numti-77

Вариация из балета ,,Жизел“ от А. Адам. Хор. М. Петипа. Изпълнява: Виктория Илиева от X клас. Репетитор: Г. Гешева.

ballet-numti-koleda-2016-15

Вариация из балета ,,Баядерка“ от Л. Минкус. Изпълнява: Иванка Узунова от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-16

Валс из балета ,,Шопениана“ от М. Фокин, по музика на Фр. Шопен. Изпълнява: Ангелина Димитрова от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-17

Руски танц из балета ,,Лебедово езеро“ от П. И. Чайковски. Изп. Виктория Петрова от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-18

Вариация на Аврора из III-то действие на балета ,,Спящата Красавица“ от П. И. Чайковски. Изпълнява Дима Капсарева от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-19

Вариация на Китри из I-во действие на балета ,,Дон Кихот“ от Л. Минкус. Изпълнява Николета Димитрова от XI клас. Репетитор: См. Зафирова.

ballet-numti-koleda-2016-20

Снимки: Андреана Паунова, архив на балетните класове на НУМТИ „Добрин Петков“