Category Archives: Награди на зрелостници

Дипломиране на Випуск 2020 година


25 юни 2020 г. / 75 години НУМТИ „Добрин Петков“

Тържество по случай връчването на Дипломи за средно образование и Свидетелства за професионална квалификация на зрелостниците от Випуск 2020 година. Връчване на награди на Педагогическия съвет на зрелостници с отличен успех, на специални награди, на традиционните грамоти „Сертификат за зрялост“ от Ръководството на училището и на почетни отличия „Успешно завършил обучението си в дистанционна форма на обучение“ от директора на училището. „Последен училищен звънец“.
Церемония по предаването на училищното знаме от знаменосеца на училището Николай Маринов с асистентки Тифани-Сидни Микова и Ивана Муцкова на новоизбрания знаменосец на училището Галин Самуилов с асистентки Маргарита Бозукова и Мартина Жекова
Слово на директора на НУМТИ „Добрин Петков“ Нели Попова-Коева
Слово на класния ръководител на 12 клас Атанас Андонов
Слово на Първенеца на Випуск 2020 година и носител на наградата „Добрин Петков“ Николай Маринов (специалност пиано, преподавател Светлана Косева)

Зрелостници, дипломирали се с отличен успех: Атанас Атанасов (специалност виола), Валентина Железарова (специалност виола), Меглена Костова (специалност пиано), Ивана Муцкова (специалност поп и джаз пеене), Сашка Димова (специалност народно пеене)

Водещ на тържеството: д-р Поля Паунова-Тошева
Участници в тържеството: учениците Александър Вичев, Ира Илиева и Аглея Канева, от класа по ударни инструменти на Пенчо Пенчев

Снимки: Андреана Паунова, Сияна Шопова

Дипломиране на Випуск 2019 година


На 21 юни 2019 г. в концертна зала „Добрин Петков“ се състоя тържеството по случай дипломирането на зрелостниците от ХІІа клас с класен ръководител Красимира Тенчева и ХІІб клас с класен ръководител Божана Михайлова.

Директорът на училището Нели Попова-Коева официално връчи Дипломите за средно образование и Свидетелствата за професионална квалификация на Випуск 2019 година.

Награди на зрелостници:

По решение на Педагогическия съвет на училището наградата „Добрин Петков“ за високи творчески постижения, която се осигурява от Училищното настоятелство „Добрин Петков“, бе присъдена на Стефан Хубенов – специалност цигулка, преподавател по специален предмет Евгения Ночева

Първенец на Випуск 2019 година: Кармен Телфеян — успех Отличен 5,91, удостоена и с две награди на Педагогическия съвет на училището — за отличен успех и за недопуснати отсъствия по неуважителни причини през всичките години на обучение, с Наградата на името на Саркис Балтаян от семейство Балтаян

Зрелостници, дипломирали се с отличен успех и удостоени с Наградата на педагогическия съвет: Мирела Бойчева, Цветелина Цветкова, Женя Арабаджиева, Недялко Дочев, Неделина Белчева, Сиана Шопова, Виктория Илиева, Мейв-Ашлинг МакГонегал, Елиа Георгиева.

С персонални награди от художника акад. Вълчан Петров и г-жа Радослава Кръстева за високи постижения в областта на музикалната теория бяха удостоени Женя Арабаджиева и Ивана Погосян.

Персонална награда от директора Нели Попова-Коева за активна съпричастност към училищната творческа дейност получи Ставри Ленгеров.

Зрелостниците с отличен успех получиха и подарък – книга от Ирен Капеловска.

Водещ на тържеството бе зам.-директорът д-р Поля Паунова-Тошева.

 

 

 

Дипломиране на Випуск 2016 година


На 21 юни 2016 г. в Аулата на НУМТИ „Добрин Петков“ се състоя церемонията по случай връчването на Дипломите за средно образование и Свидетелствата за професионална квалификация на зрелостниците от Випуск 2016 година с класен ръководител Евелина Василева.

DiplomiraneVipusk2016-0001

Директорът на училището Нели Попова-Коева поздрави зрелостниците за успешното им дипломиране и пожела на всички „На добър час!“

DiplomiraneVipusk2016-0002

Резултатите от тазгодишния успех от всички дипломи сочат две еднакви най-високи оценки и съответно – двама първенци на Випуск 2016 година.

Първенец на Випуск 2015 година и носител на наградата „Добрин Петков“ за високи художественотворчески постижения през годините на обучение, както и на Наградата на Педагогическия съвет за отличен успех и активна концертна дейност — Кристина Юмерска, специалност валдхорна. 

DiplomiraneVipusk2016-0004

От името на всички зрелостници Кристина Юмерска произнесе благодарствено слово към ръководството, преподавателите и учениците на НУМТИ „Добрин Петков“.

DiplomiraneVipusk2016-0005

Първенец на Випуск 2015 година и носител на Наградата на Педагогическия съвет за отличен успех и активна концертна дейност,

DiplomiraneVipusk2016-0006

както и на Награда от името на Радослава Кръстева за високи постижения в областта на музикалната теория и специалността хармония — Мариела Плачкова, специалност пиано.

DiplomiraneVipusk2016-0007

С Наградата на Педагогическия успех за отличен успех и активна концертна дейност бяха удостоени и зрелостниците Мария-Десислава Стойчева, Михаела Влаева и Лиа Зънзова.

DiplomiraneVipusk2016-0008

DiplomiraneVipusk2016-0009

DiplomiraneVipusk2016-0010

Награда от Ръководството на училището за активна концертна дейност получиха зрелостниците Верджиния Вичева, Кирил Лалов, Неда Ковачева, Павел Ваклинов, Йордан Вичев и Йордан Василев. С ежегодната награда „Саркис Балтаян“ бе удостоена Мария-Десислава Стойчева. Награда за активно фотографско отразяване на училищната дейност  получи Иван Илиев.

В музикалната програма по случай дипломирането на випуска участваха Кристина Юмерска, от класа по валдхорна на акад. проф. Стоян Караиванов, в клавирен акомпанимент на Борис Мирчев и Мариела Плачкова, от класа по пиано на Елена Велчева.

Водещ на тържеството бе д-р Поля Паунова-Тошева.

DiplomiraneVipusk2016-0003