Category Archives: Награди на преподаватели

Награда на преподавател от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 6-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 27 декември 2021 г. – 27 януари 2022 година

Почетна награда за отдаденост на преподаването — Елена Велчева 

Награди на преподаватели от Национален конкурс „Път към славата“, 2022


X Национален конкурс „Път към славата“, организиран от арт център „Кърнолски“, март 2022 година, София

Почетна диплома за член на журито и Награда за висок професионализъм — Пенчо Пенчев

Награда за висок професионализъм — Юлия Марковска

Награда за висок професионализъм — Елена Тасева

Награда за висок професионализъм — Нина Сталева

Награда за висок професионализъм — Марияна Колева

Награди на преподаватели от Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, 2021


Международен онлайн конкурс „Златни клавирни таланти“, организиран от Международната асоциация за културно развитие и образование, базирана в Европа, 2021 година

„Златна награда“ за отлични педагогически постижения на преподавател, подготвил лауреат на Голяма награда и лауреат на Първа награда — Елена Велчева

„Златна награда“ за отлични педагогически постижения на преподавател, подготвил лауреат на Първа награда — Елена Тасева