Category Archives: Награди на преподаватели

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс, Рим, 2019


VI-ти Международен музикален конкурс „Рим“, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 май – 1 юни 2019 г., Рим, Италия

Почетна награда — Евгения Ночева 

Реклами

Награда на преподавател от Международен конкурс за струнни инструменти, Сърбия, 2019


IX Международен конкурс за изпълнители на струнни инструменти, 18 – 25 април 2019 г., Ниш, Сърбия

Награда за високи педагогически постижения — Юлия Марковска

Награди на преподаватели от Международен музикален конкурс, Перник 2019


XIV Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Община Перник, Общински комплекс Дворец на културата – Перник и Обединена школа по изкуствата, 12 – 14 април 2019 година, Перник

Награда за принос в откриването и развитието на млади таланти — Светлана Косева

Награда за принос в откриването и развитието на млади таланти — Валентина Тенчева