Category Archives: Награди на преподаватели

Отличие за преподавател от Международен конкурс „Каспи арт“, Турция, 2019


V Международен конкурс за изкуства „Каспи арт“, 23 януари – 7 февруари 2019 г., Турция

Почетна награда — Весела Танева

Реклами

Награди на преподаватели от ХIII Национален конкурс за ученици-акомпанятори, Плевен 2019


XIII Национален конкурс за ученици-акомпанятори „Проф. Савка Шопова-Маркова“, организиран от НУИ „Панайот Пипков“, 15 – 17 март 2019 г., Плевен

Грамота за високи творчески постижения — Георги Гаджев

Грамота за преподавател на ученик-солист — 

Пенчо Пенчев,

д-р Милена Вълчева,

Евгения Ночева,

Анет Артинян

 

Отличие за преподавател от Международен онлайн конкурс, Англия, 2019


V Международен музикален онлайн конкурс, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 януари – 1 февруари 2019 г., Лондон, Англия

Почетна награда — Елена Тасева