Category Archives: Награди на преподаватели

Награди на преподаватели от Международен музикален конкурс, Перник 2022


XVI Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални инструменти, организиран от Общински комплекс Дворец на културата – Обединена школа по изкуствата, с подкрепНаграда за принос в откриването и развитието на млади таланти —ата на Община Перник, 29 април – 1 май 2022 година, Перник

Награда за принос в откриването и развитието на млади таланти — Пенчо Пенчев

Награда за принос в откриването и развитието на млади таланти — д-р Ивайло Василев

Награда за принос в откриването и развитието на млади таланти — Антоанета Генова

Награда за принос в откриването и развитието на млади таланти — Снежана Спилкова-Гърнева

Награда за принос в откриването и развитието на млади таланти — Маргарита Демирджиян

Награда за корепетитор за принос в откриването и развитието на млади таланти — Владимир Стефанов

Награда на преподавател от Международен фестивал-конкурс „Техника и стил“, 2022


VIII-ми Международен фестивал-конкурс за музиканти-изпълнители и педагози „Техника и стил“ /присъствено и онлайн/, организиран от Народно читалище „Фар – 1946“ – Бургас, Община Бургас, Международна висша школа за музикални изкуства – Москва и Московски държавен институт на културата, 23 – 24 юни 2022 г., Москва-Бургас

Награда за високи педагогически постижения — Елена Тасева

Награди на преподаватели от Международен конкурс „Звукът на времето“, 2022


Девети Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“, организиран от сдружение „Елита“, община Велико Търново и национален фонд „Култура“, май 2022 г., Велико Търново

Раздел Инструменталисти

Награда за висок професионализъм в творческия и педагогическия процес

  • Елена Велчева
  • Светлана Косева
  • Елена Тасева
  • Снежана Спилкова-Гърнева
  • Юлия Марковска