Category Archives: Награди на преподаватели

Награда на преподавател от Международен музикален онлайн конкурс, Сърбия, 2021


XII Международен музикален онлайн конкурс, организиран от Европейската асоциация на музикалните педагози и изпълнители и продуцентска агенция MIR Production, 1 май 2021 г., Белград, Сърбия

Почетна награда за изключителни педагогически умения, подготовка на лауреат на конкурса и методическа работа — Анелия Сталева

Награди на преподаватели от Международен фестивал-конкурс „Утринна звезда“, 2021


Международен фестивал-конкурс на изкуствата „Утринна звезда“, организиран от арт академия „Утринна звезда“, април 2021 год.

Награда за висок професионализъм и блестяща реализация на творчески идеи при подготовката на участници във фестивала – Пола Кутманова и Ивайло Стайков

Награда на преподавател от Международен конкурс „Империя на музиката“, 2021


Втори Международен конкурс за инструменталисти „Империя на музиката“, 2021 г.

Награда за високо професионално ниво в обучението на участник и ефективно сътрудничество — Елена Велчева