Category Archives: Награди на преподаватели

Награда на преподавател от Международен клавирен конкурс, Смедерево, Сърбия, 2020


VII Международен клавирен конкурс „Смедерево“ (онлайн издание), организиран от Асоциация на любителите на художествено творчество (ULJUS), май 2020 г., Смедерево, Сърбия

Награда за педагогически постижения — Елена Тасева

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „Изгряващи таланти от Европа“, 2020


Международен музикален онлайн конкурс „Изгряващи таланти от Европа“, в рамките на серията конкурси „Велики композитори“, четвърто издание, 8 май — 8 юни 2020 г.

Почетна грамота за отдаденост към преподаването на музика и за награди на ученици — Евгения Ночева

Отличие за преподавател от Международен конкурс „Светът на изкуството“, Турция, 2020


Международен конкурс за изкуства „Каспи арт – Светът на изкуството“ (онлайн издание), 1 май – 15 май 2020 г., Турция

Почетна награда — Весела Танева