Category Archives: Награди на преподаватели

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „Звезди в Копенхаген“, 2021


I Международен онлайн конкурс и фестивал за изкуство, музика, танц и фолклор „Звезди в Копенхаген“, член на международната асоциация „Фестивални мостове“, 20 – 21 февруари 2021г.

Награда за личен принос в укрепването на международните културни отношения, в подкрепа на многонационалните традиции и за професионални постижения — Анелия Сталева

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „КА Маестозо“, 2021


II Международен музикален онлайн конкурс „КА Маестозо“, органзиран от „Каспи арт“, 18 януари – 30 януари 2021 г.

Почетна награда — Елена Велчева

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс, Киото, Япония, 2021


Международен музикален онлайн конкурс, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 януари – 1 февруари 2021 г., Киото, Япония

Почетна награда за подготовка на участник — Евгения Ночева