Category Archives: Награди на преподаватели

Награди на преподаватели от Международен конкурс Golden Classical Music Awards, САЩ 2018


Международен конкурс „Golden Classical Music Awards“, Ню Йорк, САЩ, 2018 г. 

Специална награда за изключителна отдаденост и постижения в областта на преподавателската работа и подготовката на ученик за участие в галаконцерта на лауреатите на конкурса в зала „Уайл“, Карнеги Хол, Ню Йорк, 2 ноември 2018 г. —

Пенчо Пенчев — преподавател по специалността Тромпет

Марияна Колева — акомпанятор

Реклами

Отличие за Нели Попова-Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков“, 2018


Отличие за Нели Попова-Коева, директор на НУМТИ „Добрин Петков“

от кмета на район „Централен“ – Община Пловдив Георги Стаменов —

за отдаденост и висок професионализъм в грижите за младото поколение

1 ноември 2018 г.  

Награда на преподавател от Международен конкурс Open International Auditions, 2018


Международен конкурс за млади музиканти Open International Auditions, организиран от Международната културна асоциация „Festival & Contest“, 21 септември 2018 г., Монтефиоре Конка, провинция Емилия-Романя, Италия 

Награда за принос в сферата на международните отношения между Италия и България в областта на културата, за активна дейност в приобщаването към изкуството на младото поколение и за съхранение на културно-историческото наследство — Светлана Косева