Category Archives: Награди на преподаватели

Награда на преподавател от онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, октомври 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, шесто издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 септември – 8 октомври 2021 година

Награда за отдаденост на преподаването — Елена Велчева

Награда на преподавател от Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“, 2021


VII-ми Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“ (онлайн издание), организиран от Община Поморие и Общински детски комплекс – Поморие, октомври 2021 година, Поморие

Награда за високи педагогически постижения — Елена Велчева

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс „Маркер и пионер“, 2021


Международен онлайн конкурс „Маркер и пионер“, организиран от Международния център за културен обмен „Маркер и пионер“, 10 август – 20 септември 2021 година

Почетна награда — Елена Тасева