Category Archives: Награди на ученици

Награди от Международен конкурс за флейтисти, 2021


Международен конкурс за флейтисти, шесто издание, хибридна форма, организиран от фондация „Европейска музикална академия“, 16 – 18 октомври 2021 година, Варна

Втора награда и Награда от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение на пиеса от български композитор (Първа възр. група – 7 и 8 години) — Велина Ватева, от класа на Нина Сталева

Трета награда (Първа възр. група – 7 и 8 години) — Сари Тодорова, от класа на Нина Сталева

Пета награда (Първа възр. група – 7 и 8 години) — Селестина Топич, от класа на Нина Сталева

Награда от онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, октомври 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, шесто издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 септември – 8 октомври 2021 година

Първа награда (Четвърта възр. група – от 14 до 16 год.) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Награда от Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“, 2021


VII-ми Международен детски фестивал „Корабът на изкуствата“ (онлайн издание), организиран от Община Поморие и Общински детски комплекс – Поморие, октомври 2021 година, Поморие

Втора награда (Раздел „Музика“, Категория „Класически инструменти“, Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Елена Велчева