Category Archives: Награди на ученици

Награди от Национален конкурс „Стелла Ослекова“, 2019


Национален конкурс за млади пианисти „Стелла Ослекова“, организиран от Културна асоциация „Еникма“, декември 2019 – януари 2020 г., Пловдив

Първа награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Йордан Тодоров, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Първа възр. група – от 7 до 10 год.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Втора награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Виктор Вичев, от класа на Елена Велчева

Втора награда (Първа възр. група – от 7 до 10 год.) — Елена Василева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Трета награда (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева

Поощрение (Втора възр. група – от 11 до 14 год.) — Пандора Хейууд, от класа на Елена Велчева

 

Награда от Международна младежка олимпиада за музика и танц, 2019


V Международна олимпиада за музика и танц, организирана от Балкански алианс, 7 – 8 декември 2019 г., София

Първа награда (Категория Пиано, Детска възрастова група, Солови изпълнения) — Дейми Велчева, от класа на Весела Танева 

Награда от Международен клавирен конкурс, Ница, Франция 2019


XII Международен клавирен конкурс „Симон Делбер-Феврие“, организиран с подкрепата на Общинския съвет на град Ница и Регионалния съвет на департамент Алп Маритим, регион Прованс-Алпи Лазурен бряг и в партньорство с Националната консерватория в Ница — 28 октомври – 2 ноември 2019 година, Ница, Франция

Първа награда (Категория Дебютант) — Хрисиана Савова, от класа на Светлана Косева