Category Archives: Награди на ученици

Награда от Турнир по математика „Димо Малешков“, 2018


Турнир по математика „Димо Малешков“ за ученици от II до VII клас, организиран от Съюза на математиците в България и Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив, 20 октомври 2018 г., Пловдив

Второ място (III клас) — Момчил Кехайов, 

класен ръководител Елена Янкова

Реклами

Награди от Международен клавирен конкурс „Класика и съвременност“, 2018


X-ти Международен клавирен конкурс „Класика и съвременност“, организиран от НУМСИ „Христина Морфова“ и Община Стара Загора, 15 – 18 ноември 2018 г., Стара Загора

Първа награда, Специална награда за изпълнение на класическа творба и стипендия от Министерството на културата (III възр. група – до 18 год.) — Николай Маринов, от класа на Светлана Косева

Втора награда и стипендия от Министерството на културата (III възр. група – до 18 год.) — Георги Чиколов, от класа на Светлана Косева

Втора награда (II възр. група – до 13 год.) — Радослав Чиколов, от класа на Светлана Косева

Награди от Национален конкурс „Пиленце пее“, 2018


Седми Национален музикален и танцов конкурс „Пиленце пее“, 20 октомври – 4 ноември 2018 г., София

Златен медал и диплом — Антония Макавеева, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Златен медал и диплом — Борислав Тонев, от класа по народно пеене на Гергана Таскова

Златен медал и диплом — Кристина Белева, от класа по народно пеене на проф. Светла Калудова-Станилова

Сребърен медал и диплом — Дияна Гатева, от класа по народно пеене на Севджан Рамадан

Сребърен медал и диплом — Ивана Погосян, от класа по народно пеене на проф. Светла Калудова-Станилова

Сребърен медал и диплом — Мария Хубенова, от класа по народно пеене на Гергана Таскова