Category Archives: Награди на ученици

Награда от Международна младежка олимпиада за музика и танц, 2019


V Международна олимпиада за музика и танц, организирана от Балкански алианс, 7 – 8 декември 2019 г., София

Първа награда (Категория Пиано, Детска възрастова група, Солови изпълнения) — Дейми Велчева, от класа на Весела Танева 

Награда от Международен клавирен конкурс, Ница, Франция 2019


XII Международен клавирен конкурс „Симон Делбер-Феврие“, организиран с подкрепата на Общинския съвет на град Ница и Регионалния съвет на департамент Алп Маритим, регион Прованс-Алпи Лазурен бряг и в партньорство с Националната консерватория в Ница — 28 октомври – 2 ноември 2019 година, Ница, Франция

Първа награда (Категория Дебютант) — Хрисиана Савова, от класа на Светлана Косева

Награда от Международен конкурс "М. Николовски", Македония


VII Международен конкурс за музикални теоретици, студенти и ученици „Михайло Николовски“, организиран от Асоциацията на музикалните теоретици на Македония, 11 – 12 май 2019 г., Битоля, Република Северна Македония 

Специална награда (100/100 т., Категория Солфеж в прогимназиален етап) — Михаил Стоянов, от класа по солфеж на Екатерина Георгиева