Category Archives: Награди на ученици

Награди от Международен конкурс „Проф. Недялка Симеонова“, 2019


Международен конкурс за цигулари „Проф. Недялка Симеонова“,  организиран от Община Хасково в рамките на 44-те Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“, 18 – 20 октомври 2019 г., Хасково

Втора награда (Първа възр. група – до 11 год.) — Марияна Стоева, от класа на Евгения Ночева

Трета награда (Втора възр. група – от 12 до 15 год.) — Екатерина Стоева, от класа на Евгения Ночева

Трета награда (Втора възр. група – от 12 до 15 год.) — Виктор Костов, от класа на Павел Генов

Трета награда (Втора възр. група – от 12 до 15 год.) — Мария Панциду, от класа на Евгения Ночева 

Награда от Международен конкурс „Аца Панич“, Сърбия


XIV-ти Конкурс „Аца Панич“, организиран от Музикално училище „Стеван Христич“, 14 май 2019 г., община Младеновац, окръг Белград, Република Сърбия 

Първа награда (Категория Пиано) — Tea Георгиева, от класа на Елена Велчева

Първа награда (Категория Пиано) — Йордан Попов, от класа на Елена Тасева

Награда от онлайн конкурс от серията „Велики композитори“, октомври 2019


Международен музикален онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, 4-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“8 септември – 8 октомври 2019 година

Първа награда (Втора възр. група – от 8 до 10 год.) — Дейми Велчева, от класа на Весела Танева