Category Archives: Награди на ученици

Награди от Международен конкурс „Орфееви таланти“, 2023


Международен конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти“, организиран от Българския национален младежки фолклорен съюз и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 3 – 4 февруари 2023 г., Пловдив

Златна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Четвърта възр. група – от 8 до 12 клас) — Кристина Белева, от класа по народно пеене на проф. Светла Станилова

Златна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Четвърта възр. група – от 8 до 12 клас) — Дияна Гатева, от класа по народно пеене на Севджан Рамадан

Златна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Четвърта възр. група — от 8 до 12 клас) — Мария Горева, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Златна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Четвърта възр. група — от 8 до 12 клас) — Вили Станкова, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Златна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Втора възр. група — от 1 до 4 клас) — София Папазова, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Сребърна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Категория „Деца“, Направление „Народно пеене“) — трио „Звездица“, ръководител Севджан Рамадан

Сребърна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Трета възр. група — от 5 до 7 клас) — Божидара Даскалски, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Сребърна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Трета възр. група — от 5 до 7 клас) — Илияна Скоклекова, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Сребърна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Трета възр. група — от 5 до 7 клас) — Борислава Трайкова, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Сребърна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Втора възр. група — от 1 до 4 клас) — Теодора Прахова, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Сребърна лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Втора възр. група — от 1 до 4 клас) — Дария Даракчиева, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Бронзова лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Пета възр. група – от 18 до 25 год.) — Николай Парунев, от класа по народно пеене на Севджан Рамадан

Бронзова лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Втора възр. група — от 1 до 4 клас) — Дария Харизанова, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Бронзова лира на Орфей (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Втора възр. група — от 1 до 4 клас) — Кристина Койчева, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Поощрение (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Четвърта възр. група — от 8 до 12 клас) — Радостин Ангелов, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Поощрение (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Четвърта възр. група — от 8 до 12 клас) — Стоилка Чилова, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Поощрение (Раздел „Музикално изкуство“, Индивидуални изпълнители, Направление „Народно пеене“, Четвърта възр. група — от 8 до 12 клас) — Симона Янкова, от класа по народно пеене на Николета Христозова

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 2023


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 7-мо издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 27 декември 2022 г. – 27 януари 2023 година

Първа награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Наталия Грозева, от класа по пиано на Снежана Спилкова-Гърнева

Награди от Национален конкурс „Песенна палитра“, 2023


Девети Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Песенна палитра“ /онлайн етап/, организиран от СНЦ „Арт палитра“, Община Карлово и НЧ „Васил Левски-1861“, 1 ноември 2022 г. – 20 януари 2023 г., Карлово

Първо място (Индивидуални изпълнители, Четвърта възр. група – от 13 до 14 години) — Александра Ангелова, от класа по поп и джаз пеене на Виделина Мирчева

Второ място (Индивидуални изпълнители, Четвърта възр. група – от 13 до 14 години) — Теодора Тодорова, от класа по поп и джаз пеене на Виделина Мирчева