Category Archives: Музикални конкурси и фестивали

Награди от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Шуберт“, 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Шуберт“, 6-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 5 – 31 януари 2022 година

Трета награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Борис Трифонов, от класа по пиано на Елена Велчева

Трета награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Дейми Велчева, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 2022


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Моцарт“, 6-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 27 декември 2021 г. – 27 януари 2022 година

Първа награда (Четвърта възр. група – от 14 до 16 год.) — Виктор Вичев, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда от Международен музикален фестивал „Кап Ферра“, 2021


Международен музикален фестивал „Кап Ферра“, онлайн издание, организиран от асоциация „Априлски звуци“, Франция, февруари 2021 година

Първа награда и Специално отличие от журито (Втора група) — Хрисиана Савова, от класа по пиано на Светлана Косева