Category Archives: Музикални конкурси и фестивали

Награди от Национален конкурс „Орфеева дарба“, 2019


XV Национален детско-юношески конкурс с международно участие за музикално изкуство „Орфеева дарба“, 16 март – 14 април 2019 година, София 

Златен медал  (Направление Класическа музика, Индивидуални изпълнители, Пиано, Втора възр. група – от 7 до 10 год.) — Дейми Велчева, от класа на Весела Танева

Сребърен медал (Направление Популярна музика, Четвърта възр. група – от 14 до 19 год.) — Мартина Жекова, от класа на Теодора Чернева

Поощрителна награда (Направление Класическа музика, Пиано) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова

 

Реклами

Награди от Международен конкурс „Полихимния“, Македония, 2019


Международен конкурс в рамките на IV Международен фестивал „Полихимния“, 27 март – 31 март 2019 година, Скопие, Македония

Абсолютна Първа награда (Раздел Медни духови инструменти, Втора възр. група — 15 – 16 год. 100 / 100 т.) — Гарабед Казазян, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев

Първа награда (Раздел Камерна музика, Втора А категория, 96 / 100 т.) — трио GMG, в състав Георги Грозев, Маргариата Бозукова и Гарабед Казазян, от класа на Пенчо Пенчев

Първа награда (Раздел Медни духови инструменти, Втора възр. група — 15 – 16 год., Трета година, 99 / 100 т.) — Георги Грозев, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев

Първа награда (Раздел Медни духови инструменти, Втора възр. група — 15 – 16 год., Трета година, 96 / 100 т.) – Маргарита Бозукова, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев

Първа награда (Раздел Дървени духови инструменти, Първа възр. група — 13 – 14 год., Четвърта година, 97 / 100 т.) — Валемир Нешовски, от класа по кларинет на Велко Георгиев 

Награда от Международен онлайн конкурс, март – април 2019


IV Международен онлайн конкурс „Париж“, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 март — 1 април 2019 г.

Първа награда (Категория Струнни инструменти, Цигулка, Възр. група А — 9 – 10 год.) — Марияна Стоева, от класа на Евгения Ночева