Category Archives: Награди на преподаватели

Награди на преподаватели от младежки фестивал „Рошавата котка“, 2019


XVII Младежки фестивал за театрално, музикално и танцово изкуство „Рошавата котка“, организиран от „Ротаракт клуб“ – Пловдив, 29 – 30 юни 2019 година, Пловдив

Специална награда на преподавател — Пенчо Пенчев

Специална награда на преподавател — Нина Сталева 

Реклами

Награда на преподавател от Международен онлайн конкурс, Рим, 2019


VI-ти Международен музикален конкурс „Рим“, организиран от културна асоциация „Мелос“, 1 май – 1 юни 2019 г., Рим, Италия

Почетна награда — Евгения Ночева 

Награда на преподавател от Международен конкурс за струнни инструменти, Сърбия, 2019


IX Международен конкурс за изпълнители на струнни инструменти, 18 – 25 април 2019 г., Ниш, Сърбия

Награда за високи педагогически постижения — Юлия Марковска