Category Archives: Училищни и други празници

Справочник по музикални форми – ново издание на НУМТИ „Добрин Петков“


През месец декември 2020 г. излезе от печат теоретичното пособие „Справочник по музикални форми“ от Атанас Василев – дългогодишен преподавател по музикален анализ в НУМТИ „Добрин Петков”. Посветено на 75-годишния юбилей на Пловдивското музикално училище, изследването бе издадено със съдействието на НУМТИ „Добрин Петков“, под редакторството на д-р Поля Паунова-Тошева, в художествено оформление и предпечатна подготовка на Еница Коева и отпечатано от издателския отдел на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив.

Структуриран в общо 48 глави „Справочника“ разглежда строежа на различните музикални форми като основната му цел е да подпомогне изучаването им от ученици, студенти и всички интересуващи се от тази проблематика.

Ценността и приносът на това ново за българската музикално-теоретична литература изследване са изтъкнати и в обширната рецензия, поместена в изданието, на проф. д. изк. Пенчо Стоянов (1931 – 2020), в която четем:

„Справочник по музикални форми“ от Атанас Василев е жанр, който се среща не толкова често, но е търсен и необходим заради прак­тическата си същност и предназначение. Добре обмислен и кон­струиран, предложеният образец е съобразен с онази част от курса по „Музикален анализ“, която е посветена на изучаването на исторически възникналите музикални форми. В него естествено се вписват не само логиката на музикалните форми, но също така и определени исторически и психологически аспекти, както и сти­лови характеристики, битието на музикалните форми в живата музика, без което е невъзможна комуникацията на съдържанието и човешкото съзнание. Препоръчвам издаването на справочника поради необходимостта от нова музикално-теоретична литература във висшите и сред­ни музикални учебни заведения. Поздравявам автора за успешната и добре изпълнена работа и желая нови творчески идеи!”


За автора: Атанас Василев завършва основното си образование и пълния курс на обучение в Детската музикална школа „Иван Вазов” със специалност цигулка в родния си град Пловдив. Впоследствие завършва Пловдивското музикално училище (днес НУМТИ „Добрин Петков”) със специалност контрабас.  Следва в Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Българската държавна консерватория (днес НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София) специалност музикознание. Същевременно изучава факултативно контрабас в Инструменталния факултет. Защитава дипломна работа по музикален анализ на тема „Симфоничната поема в творчеството на българските композитори” с научен ръководител проф. д. изк. Пенчо Стоянов. Завършва висшето си образование с квалификация музиковед. По разпределение работи като артист-оркестрант контрабасист в Хасковския симфоничен оркестър и свири в оркестъра на фолклорния ансамбъл „Китна Тракия”. Преподава контрабас в Детската музикална школа при читалище „Заря” в Хасково. От 1982 г. до 2018 г. работи като преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикалното училище в Пловдив. В същата институция полага конкурсен изпит за редовен преподавател по музикален анализ и инструментознание. От 2008 г. завежда Библиотечно-информационния център в Пловдивското музикално училище.  

Концерт на ансамбъл „Collegium Ritornello“ по случай Деня на музиката


По случай Международния ден на музиката, на 1 октомври 2020 г. в двора на НУМТИ „Добрин Петков“ бароковият ансамбъл към училището „Collegium Ritornello“ изнесе концерт пред ученици и преподаватели.

/Цигулки – Екатерина Стоева, Виктор Костов, Радослав Чалъков, Мария Панциду, Тодорка Христева, Марияна Стоева, Елеонора Георгиева; Виола – Белослава Атанасова; Виолончело – Йордан Вичев; Контрабас – Преслав Тодоров; Basso continuo – Александър Колев, с участието на Николай Матанов – обой, Ивиана Бързакова – обой. Преподаватели на учениците по специален предмет: Евгения Ночева, Валентина Тенчева, Павел Генов, Боримира Делчева – цигулка, Стойка Станева – виола, Кунка Панчева – обой./

Откриване на учебната 2020-2021 година


15 септември 2020 г.

Нели Попова-Коева – директор на НУМТИ „Добрин Петков“

Снимки: Андреана Паунова