Tag Archives: Атанас Василев

Справочник по музикални форми – ново издание на НУМТИ „Добрин Петков“


През месец декември 2020 г. излезе от печат теоретичното пособие „Справочник по музикални форми“ от Атанас Василев – дългогодишен преподавател по музикален анализ в НУМТИ „Добрин Петков”. Посветено на 75-годишния юбилей на Пловдивското музикално училище, изследването бе издадено със съдействието на НУМТИ „Добрин Петков“, под редакторството на д-р Поля Паунова-Тошева, в художествено оформление и предпечатна подготовка на Еница Коева и отпечатано от издателския отдел на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив.

Структуриран в общо 48 глави „Справочника“ разглежда строежа на различните музикални форми като основната му цел е да подпомогне изучаването им от ученици, студенти и всички интересуващи се от тази проблематика.

Ценността и приносът на това ново за българската музикално-теоретична литература изследване са изтъкнати и в обширната рецензия, поместена в изданието, на проф. д. изк. Пенчо Стоянов (1931 – 2020), в която четем:

„Справочник по музикални форми“ от Атанас Василев е жанр, който се среща не толкова често, но е търсен и необходим заради прак­тическата си същност и предназначение. Добре обмислен и кон­струиран, предложеният образец е съобразен с онази част от курса по „Музикален анализ“, която е посветена на изучаването на исторически възникналите музикални форми. В него естествено се вписват не само логиката на музикалните форми, но също така и определени исторически и психологически аспекти, както и сти­лови характеристики, битието на музикалните форми в живата музика, без което е невъзможна комуникацията на съдържанието и човешкото съзнание. Препоръчвам издаването на справочника поради необходимостта от нова музикално-теоретична литература във висшите и сред­ни музикални учебни заведения. Поздравявам автора за успешната и добре изпълнена работа и желая нови творчески идеи!”


За автора: Атанас Василев завършва основното си образование и пълния курс на обучение в Детската музикална школа „Иван Вазов” със специалност цигулка в родния си град Пловдив. Впоследствие завършва Пловдивското музикално училище (днес НУМТИ „Добрин Петков”) със специалност контрабас.  Следва в Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Българската държавна консерватория (днес НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София) специалност музикознание. Същевременно изучава факултативно контрабас в Инструменталния факултет. Защитава дипломна работа по музикален анализ на тема „Симфоничната поема в творчеството на българските композитори” с научен ръководител проф. д. изк. Пенчо Стоянов. Завършва висшето си образование с квалификация музиковед. По разпределение работи като артист-оркестрант контрабасист в Хасковския симфоничен оркестър и свири в оркестъра на фолклорния ансамбъл „Китна Тракия”. Преподава контрабас в Детската музикална школа при читалище „Заря” в Хасково. От 1982 г. до 2018 г. работи като преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикалното училище в Пловдив. В същата институция полага конкурсен изпит за редовен преподавател по музикален анализ и инструментознание. От 2008 г. завежда Библиотечно-информационния център в Пловдивското музикално училище.