Tag Archives: валдхорна

Награди от Международен конкурс „Охрид, обичам те“, 2016


IV-ти Международен конкурс за млади музиканти, в рамките на Музикалния фестивал „Охрид, обичам те“, 25 – 26 ноември 2016 година, Охрид, Македония

Първа награда (Категория „Духови инструменти“, III А възрастова група) — Георги Грозев, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев

Първа награда (Категория „Духови инструменти“, III А възрастова група) — Маргарита Бозукова, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев

Първа награда (Категория „Духови инструменти“, III А възрастова група) — Галин Самуилов, от класа по валдхорна на Снежана Георгиева

Награда на преподавател от Международен конкурс „Еужен Кока“, 2016


ХХII Международен конкурс за млади изпълнители „Еужен Кока“, 20 – 25 юни 2016 година, Кишинев, Молдова

Награда за високи педагогически и художественотворчески постижения — акад. проф. Стоян Караиванов

 

Награди от Национален конкурс „Светослав Обретенов“, 2016


XXV Национален конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“, организиран от Министерството на културата, Община Провадия, Съюза на българските композитори, ДМА „Панчо Владигеров“, Съюза на музикалните и танцови дейци в България, Нов български университет – София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, 4 – 7 април 2016 година, Провадия

Първа награда, Диплом, Златен медал, парична награда и едногодишна стипендия по Националната програма за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата (Втора възрастова група – Специалност Виолончело) — Радослав Ненчев, от класа на Юлия Марковска

Първа награда, Диплом, Златен медал, парична награда и едногодишна стипендия по Националната програма за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата (Втора възрастова група – Специалност Ударни инструменти) — Симеон Попов, от класа на Пенчо Пенчев

Втора награда, Диплом, Сребърен медал, парична награда и едногодишна стипендия по Националната програма за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата (Втора възрастова група – Специалност Цигулка) — Радостина Стоянова, от класа на Павел Генов

Втора награда, Диплом, Сребърен медал, парична награда и едногодишна стипендия по Националната програма за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата (Втора възрастова група – Специалност Флейта) — Кристиян Христов, от класа на д-р Ивайло Василев

Втора награда, Диплом, Сребърен медал, парична награда и едногодишна стипендия по Националната програма за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата (Втора възрастова група – Специалност Контрабас) — Христо Попов, от класа на Катя Каранова

Трета награда, Диплом, Бронзов медал, парична награда и едногодишна стипендия по Националната програма за закрила на деца с изявени дарби от Министерството на културата (Втора възрастова група – Специалност Виола) — Славчо Паскалев, от класа на Стойка Станева

Първа награда, Диплом и Златен медал (Първа Б възрастова група – Специалност Цигулка) — Виктор Костов, от класа на Павел Генов

Втора награда, Диплом и Сребърен медал (Първа възрастова група – Специалност Валдхорна) — Александра Димова, от класа на Снежана Георгиева

Втора награда, Диплом и Сребърен медал (Първа възрастова група – Специалност Валдхорна) — Галин Самуилов, от класа на Снежана Георгиева

Поощрение (Втора възрастова група – Специалност Виола) — Христо Илиев, от класа на Стойка Станева

Диплом „Отлично представил се“ и Специална награда на фамилията Обретенови (Първа А възрастова група – Специалност Пиано) — Никол Върбанова, от класа на Людмила Назаренко