Tag Archives: Великденско математическо състезание

Награда от Великденско математическо състезание, 2016


XXIII Национално Великденско математическо състезание за ученици от І до VІІІ клас, организирано от Съюз на математиците в България – секция „Изток“ гр. София, Училищно настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив и Общински детски комплекс – гр. Пловдив, 23 април 2016 година, Пловдив

Второ място (Първи клас) — Петър Кюркчийски, класен ръководител Зорница Венкова

Реклами

Отличие от Великденско математическо състезание, 2015


XXII Великденско математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България, Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив и Общински детски комплекс – гр. Пловдив, 18 април 2015 година, Пловдив

Шесто място (Четвърти клас) — Зорница Георгиева, 

класен ръководител Зорница Венкова

Награди от Великденско математическо състезание, 2014


Великденско математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България и Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив, Пловдив, 12 април 2014 година

Второ място (III клас) — Йоана Янкова,

класен ръководител Зорница Венкова

Шесто място (I клас) — Катрин Манчорова,

класен ръководител Златка Петкова