Tag Archives: велики композитори конкурс

Награда от онлайн конкурс от серията „Велики композитори“ – „Изкуството на духовите и ударните инструменти“, ноември 2020


Международен музикален онлайн конкурс „Изкуството на духовите и ударните инструменти“, пето издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 октомври – 8 ноември  2020 година

Първа награда (Трета възр. група – от 17 до 19 год.) — Георги Грозев, от класа по тромпет на Пенчо Пенчев 

Награда от онлайн конкурс от серията „Велики композитори“ – „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, октомври 2020


Международен музикален онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на клавирна соната“, пето издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“8 септември – 8 октомври 2020 година

Втора награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Наталия Грозева, от класа на Снежана Спилкова-Гърнева

Награди от онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на цигулков концерт“ от серията „Велики композитори“, октомври 2020


Международен музикален онлайн конкурс „Майсторско изпълнение на цигулков концерт“, пето издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“8 септември – 8 октомври 2020 година

Втора награда (Четвърта възр. група – от 14 до 16 год.) — Екатерина Стоева, от класа на Евгения Ночева

Втора награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Марияна Стоева, от класа на Евгения Ночева