Tag Archives: велики композитори

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Барток“, 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Барток“, 5-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 16 февруари – 25 март 2021 година

Втора награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Борис Трифонов, от класа по пиано на Елена Велчева

Награда от онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Хендел“, 2021


Международен музикален онлайн конкурс „Най-добро изпълнение на произведение от Хендел“, 5-то издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 23 януари – 23 февруари 2021 година

Първа награда (Трета възр. група – от 11 до 13 год.) — Наталия Грозева, от класа по пиано на Снежана Спилкова- Гърнева

Награда от онлайн конкурс от серията „Велики композитори“ – „Изкуството на струнните инструменти“, ноември 2020


Международен музикален онлайн конкурс „Изкуството на струнните инструменти“, пето издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 октомври – 8 ноември  2020 година

Първа награда (Пета възр. група – от 17 до 19 год.) — Миро Колдамов, от класа по цигулка на Евгения Ночева