Tag Archives: виола

Награда на преподавател от Международен конкурс, Ниш, 2017


VIII Международен конкурс за изпълнители на струнни инструменти, 19 – 25 април 2017 година, Ниш, Сърбия

Награда за високи педагогически постижения — Стойка Станева 

Advertisements

Награда от Международен конкурс, Ниш, 2017


VIII Международен конкурс за изпълнители на струнни инструменти, 19 – 25 април 2017 година, Ниш, Сърбия

Втора награда (Виола, IV категория) — Христо Илиев, от класа на Стойка Станева