Tag Archives: Випуск 2013

Свидетелства за професионална квалификация – Випуск 2013


Резултати от ІІІ Държавен зрелостен изпит по практика и теория на професията за придобиване на Свидетелство за професионална квалификация на 32 зрелостници (≈ 82.05%) от Випуск 2013 година: 

Среден общ успех: Отличен 5,68 

Среден успех от изпита по практика на професията: Отличен 5,78

Среден успех от изпита по теория на професията: Отличен 5,58

Държавни зрелостни изпити – Випуск 2013


Среден успех от дипломите за завършено средно образование на Випуск 2013 година на НУМТИ „Добрин Петков“:

МНОГО ДОБЪР 4.99

Среден успех от Държавните зрелостни изпити:

  • Добър 4.40

Среден успех от І ДЗИ (Български език и литература): Добър 4.48

Среден успех от ІІ ДЗИ: Добър 4.33

Среден успех от ІІ ДЗИ по предмети:

  • Биология и здравно образование (18 зрелостници): Добър 4.18
  • Английски език (16 зрелостници): Добър 4.44
  • Философски цикъл (4 зрелостници): Много добър 4.80
  • География и икономика (1 зрелостник): Среден 3.36

Дипломиране на Випуск 2013


На 21 юни 2013 година се състоя тържество по случай официалното връчване на дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация на зрелостниците от Випуск 2013 година.

След кратка музикална програма, в която участваха зрелостници от трите професии музикант-инструменталист, музикант-вокалист и балетист: Георги Славов (възпитаник на класа по пиано на Дарина Кантарджиева),

Лора Георгиева (възпитаник на класа по тромпет на Пенчо Пенчев),

Пламена Гешева (възпитаник на класа по класически танц на Смиляна Зафирова),

Моника Каменова (възпитаник на класа по класически танц на Смиляна Зафирова)

Асен Тренчев (възпитаник на класа по поп и джаз пеене на Мария Парпулова).

директорът на училището Нели Попова-Коева се обърна със слово към всички зрелостници и думи на благодарност към техните класни ръководители Весела Ангелова и Цветанка Семерджиева, след което продължи с връчването на дипломите:

Удостоен с наградата „Добрин Петков“ бе първенецът на випуска Георги Славов — специалност пиано, който от името на всички зрелостници се обърна с благодарствени думи към ръководството и целия колектив на институцията. 

За отличен успех и активна концертна дейност бяха удостоени с награда на Педагогическия съвет на училището (грамота и предметна награда) Пламена Гешева — специалност класически танц, Златина Стоянова — специалност цигулка, Никол Маринова — специалност цигулка и Асен Тренчев — специалност поп и джаз пеене. 

За художественотворчески постижения бяха удостоени с наградата на Педагогическия съвет на училището (грамота и предметна награда) Лора Георгиева — специалност тромпет и Моника Каменова — специалност класически танц.

С ежегодната награда „Саркис Балтаян“ бе удостоен Александър Маринов – специалност акордеон, която бе връчена лично от семейство Балтаян.