Tag Archives: втори клас

Пролетно тържество на учениците от ІІб клас, март 2021


С празнично тържество на 12 март 2021 г. в концертната зала на НУМТИ „Добрин Петков“ учениците от ІІ б клас с класен ръководител Марияна Неделчева отбелязаха настъпването на пролетта и свързаните с нея празници.

Учениците рецитираха стихове и поставиха драматизации на изучени по темата произведения. Участниците в тържеството представиха някои от най-популярните български народни танци и пролетни обичаи – право хоро, ръченица, „Лазарки“, „Пеперуда“ и „Ладуване“, а под ръководството на диригента на детския хор Николета Енева-Борисова изпълниха традиционни български народни песни.

Снимки: родители на ученици от ІІб клас

Награди от Коледно математическо състезание – 2013


Национално Коледно математическо състезание, проведено в ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив, Пловдив, 15 декември 2013 година

Второ място (Четвърти клас) — Георги Чиколов, 
класен ръководител – Марияна Неделчева
 
Трето място (Втори клас) — Виктор Костов,
класен ръководител – Елена Янкова

Награди на второкласници от състезание по български език – 2013


Състезание по български език „Св. Иван Рилски“, под патронажа на Института за български език при БАН и партньорството на СОУ „Черноризец Храбър” – Пловдив, Пловдив, 30 ноември 2013 година

Второ място — Виктор Костов 

Трето място — Петра Тошкова,

ученици от IIа клас, класен ръководител – Елена Янкова