Tag Archives: детски хор

Детският хор на НУМТИ „Добрин Петков“ участва в Национална хорова среща, 2018


На 28 април 2018 г. в Концертната зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров” се проведе Първата национална среща на хорове от музикални училища и училища с музикални паралелки. Срещата бе организирана от Катедра „Дирижиране“ на Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА. Основна цел на събитието бе активизиране на хоровата дейност в училищата и активна обмяна на опит между съставите. На събитието присъстваха преподаватели и студенти от НМА. 

Участие в Националната хорова среща взе Детският хор на НУМТИ „Добрин Петков”, с диригент Николета Енева и клавирен съпровод – д-р Злателина Коларова. В програмата: Мери Лин Лайтфуут – „Dona nobis pacem”, Б. Карадимчев – „Има светлина”, П. Льондев – „Песничка с ла”, Хр. Недялков – „Песен за децата”, Уно Найссоо – „Горска телеграма”, Амброж Чопи – „Броди душата ми… сама, край брега” из кантатата „Синьо небе от мечти”. 

Снимки: Николета Енева

Реклами

Детският хор на НУМТИ „Добрин Петков“ участва в Третата Национална хорова инициатива „България пее“


Детският хор на НУМТИ „Добрин Петков”, с диригент Николета Енева и клавирен съпровод на д-р Злателина Коларова, участва в третото издание на Националната хорова инициатива „България пее“ (20 – 22 април 2018 г.).

Концертите в Пловдив се състояха в Раннохристиянската (Малка) базилика. На 21 април 2018 г. Детският хор на НУМТИ „Добрин Петков“ бе част от хоровата програма, представена само от детски състави. В програмата: песни от Христо Недялков, Борис Карадимчев, Петър Льондев, Мери Лин Лайтфут, Уно Найссоо. 

Снимки: Николета Енева

 

Пролетен концерт на училищните хорови състави, 2017


На 3 април 2017 г. се състоя Пролетен концерт на детския хор и смесения хор на НУМТИ „Добрин Петков“ с диригент Николета Енева и клавирен акомпанимент на Злателина Коларова. В концерта участва и училищният вокален ансамбъл  „Le Belle“ с художествен ръководител Николета Енева и клавирен акомпанимент на Йорданка Иванова.

Програмата включваше:

 • „Има светлина“ – музика Борис Карадимчев, текст Ал. Петров
 • „Училище родно“ – музика Николай Стойков
 • „Тю, брей“ – музика Николай Стойков
 • „Коколеоко“ (африканска песен) – аранжимент Мери Донъли и Джордж Стрид
 • „Горска телеграма“ – музика Уно Найсо,

в изпълнение на детския хор;

 • „Бре, Иване” – музика Атанас Наумов
 • „Хубава си, моя горо” – музика Георги Горанов, текст Любен Каравелов
 • Hallo Django (канон),

в изпълнение на смесения хор;

 • „Nobody Knows the Trouble I’ve Seen“ (спиричуъл)
 • „Ezekiel Saw the Wheel“ (спиричуъл)
 • „Закукала кукувица” – обработка Филип Кутев
 • „Лека нощ, поле” – музика Александър Танев
 • „Що ми е мило и драго” – музика Петко Стайнов
 • „Полегнала е Тодора” – обработка Филип Кутев
 • „Посрещане на зората” – музика Иван Спасов
 • “Memory” от мюзикъла „Котките” – музика Андрю Лойд Уебър,

в изпълнение на вокалния ансамбъл „Le Belle“.