Tag Archives: Добрич

Награди от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2016


XX-ти Международен музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 6 – 10 септември 2016 година, Добрич 

Първа награда и Специална награда от проф. Божидар Братоев за артистично изпълнение (Пиано, I Б група – от 11 до 14 години) — Георги Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Втора награда (Пиано, II група – от 15 до 20 години) — Александрина Попова, от класа по пиано на Елена Велчева

Втора награда (Флейта, I Б група – от 11 до 14 години) — Калоян Василев, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Награда за отлично представяне и ярко артистично присъствие (Пиано, I А група – от 6 до 10 години) — Радослав Чиколов, от класа по пиано на Светлана Косева

Награда за отлично представяне (Флейта, I А група – от 6 до 10 години) — Кристиян Батакаров, от класа по флейта на д-р Ивайло Василев

Награда от Международен конкурс „Надежди, таланти, майстори“, 2015


XIX-ти Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, организиран от Община Добрич, 7 – 11 септември 2015 година, Добрич 

Награда за Много добро представяне (Първа „А“ възрастова група) — Габриела Влаева, от класа по пиано на Елена Велчева

 

Дипломи на преподаватели от музикален конкурс „Надежди таланти майстори“, 2014


Осемнадесети международен музикален конкурс „НАДЕЖДИ ТАЛАНТИ МАЙСТОРИ“, организиран от община Добрич, Добрич, 11 – 15 септември 2014 година

Диплом за високи педагогически постижения — Анелия Сталева

Диплом за акомпанятор — Ирен Капеловска