Tag Archives: Драган Манчов

Отличия от Коледно математическо състезание, 2015


XXIII Коледно математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България – секция „Изток“ гр. София,
Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив и Общинския Детски Комплекс – гр. Пловдив, 13 декември 2015 година, Пловдив

I клас 

Пето място — Гергана Карабалиева

Пето място — Йоан Ташков

Шесто място — Радослав Чиколов,

класен ръководител Марияна Неделчева

Отличие от Великденско математическо състезание, 2015


XXII Великденско математическо състезание, организирано от Съюза на математиците в България, Училищното настоятелство при ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив и Общински детски комплекс – гр. Пловдив, 18 април 2015 година, Пловдив

Шесто място (Четвърти клас) — Зорница Георгиева, 

класен ръководител Зорница Венкова