Tag Archives: Зорка Сайян

VIІ Училищен конкурс „Зорка Сайян“, 2017


На 5 юни 2017 г. в НУМТИ „Добрин Петков“ се проведе седмото издание на Училищния конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян„.

ЖУРИ

Председател: Ани Кеседжян

Членове: Антония Мирчева-Русева, Валентина Пенчева, Диана Славова, Илияна Николова

НАГРАДИ

Четвърта възрастова група (ученици от XI клас)

 • Първа награда: Аида Пипоян
 • Втора награда: Габриел Господинов
 • Втора награда и Диплом за собствена композиция: Славчо Паскалев
 • Трета награда: Радослав Ненчев

Трета възрастова група (ученици от X клас)

 • Специална награда: Елиа Георгиева, Женя Арабаджиева
 • Първа награда: Гергана Петрова, Дарина Славова, Кармен Телфеян, Мейв-Ашлинг МакГонегал
 • Втора награда: Симеон Попов
 • Трета награда: Зорница Добрева, Пламен Иванов, Сиана Шопова, Ставри Ленгеров, Цветелина Цветкова
 • Поощрение: Георги Георгиев, Елица Йовчева, Михаела Романова

Втора възрастова група (ученици от IX клас)

 • Специална награда: Гарабед Казазян
 • Първа награда: Михаил Ташев, Георги Петров
 • Втора награда: Атанас Атанасов, Ивана Муцкова
 • Трета награда: Валентина Железарова, Сашка Димова
 • Поощрение: Никола Ананиев

Първа възрастова група (ученици от VIII клас)

 • Първа награда: Теа Роканова
 • Втора награда: Мартина Жекова

 

Реклами

VІ-ти Училищен конкурс „Зорка Сайян“, 2016


На 7 юни 2016 г. в НУМТИ „Добрин Петков“ се проведе шестото издание на Училищния конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян„.

NUMTI Dobtin Petkov (1)

 

ЖУРИ

NUMTI Dobtin Petkov (2)NUMTI Dobtin Petkov

 

 

 

Председател: Ани Кеседжян

Членове: Антония Мирчева, Валентина Пенчева, Диана Славова, Илияна Николова

НАГРАДИ

Четвърта възрастова група (ученици от 11 клас)

 • Първа награда: Христо Попов
 • Втора награда: Вяра Илиева, Христо Илиев
 • Трета награда: Йордан Рангелов

Трета възрастова група (ученици от 10 клас)

Специална награда: Стилиян Дерменджиев, Аида Пипоян

 • Първа награда: Анастасия Попова
 • Втора награда: Габриел Господинов
 • Трета награда: Мария Добрева
 • Поощрение: Нели Солакова, Славчо Паскалев

Втора възрастова група (ученици от 9 клас)

 • Специална награда: Гергана Петрова, Женя Арабаджиева, Пламена Дикова, Симеон Попов
 • Първа награда: Елиа Георгиева, Жулиена Паскалева, Кармен Телфеян, Мейв-Ашлинг МакГонегал
 • Втора награда: Дарина Славова, Михаела Романова, Сиана Шопова
 • Трета награда: Надежда Терзиева, Ставри Ленгеров
 • Поощрение: Георги Георгиев, Елица Йовчева, Недялко Дочев, Пламен Иванов, Цветелина Цветкова

Първа възрастова група (ученици от 8 клас)

 • Първа награда: Георги Петров, Ивана Муцкова

Снимки: Валентина Пенчева

Пети училищен конкурс „Зорка Сайян“, 2015


Пети училищен конкурс по задължително пиано „Зорка Сайян“, 3 юни 2015 г. — НУМТИ „Добрин Петков“ V Konkurs Zorka Sayian, 2015

Жури

Председател: Ани Кеседжян

Членове: Антония Мирчева, Валентина Пенчева, Диана Славова, Илияна Николова

НАГРАДИ

ІV-та възрастова група

 • Първа награда — Неда Ковачева, от класа на Антония Мирчева
 • Първа награда — Кристина Юмерска, от класа на Валентина Пенчева
 • Първа награда —  Михаела Влаева, от класа на Ани Кеседжян

ІІІ-та възрастова група

 • Първа награда — Христо Попов, от класа на Диана Славова
 • Втора награда — Весела Иванова, от класа на Антония Мирчева
 • Втора награда — Христо Илиев, от класа на Диана Славова
 • Трета награда — Ангел Димов, от класа на Антония Мирчева
 • Трета награда — Вяра Илиева, от класа на Валентина Пенчева
 • Поощрение — Йордан Рангелов, от класа на Илияна Николова

ІІ-ра възрастова група

 • Специална награда — Аида Пипоян, от класа на Диана Славова
 • Специална награда — Анастасия Попова, от класа на Ани Кеседжян
 • Първа награда — Стилиян Дерменджиев, от класа на Диана Славова
 • Първа награда — Габриел Господинов, от класа на Антония Мирчева
 • Втора награда — Михаил Минчев, от класа на Антония Мирчева
 • Втора награда — Ивайло Иванов, от класа на Валентина Пенчева
 • Трета награда — Калина Иванова, от класа на Диана Славова
 • Поощрение — Мария Добрева, от класа на Валентина Пенчева
 • Поощрение — Славчо Паскалев, от класа на Валентина Пенчева

І-ва възрастова група

 • Първа награда — Женя Арабаджиева, от класа на Ани Кеседжян
 • Първа награда — Жулиена Паскалева, от класа на Диана Славова