Tag Archives: изкуството на струнните инструменти

Награда от онлайн конкурс от серията „Велики композитори“ – „Изкуството на струнните инструменти“, ноември 2020


Международен музикален онлайн конкурс „Изкуството на струнните инструменти“, пето издание, в рамките на серията международни конкурси „Велики композитори“, 8 октомври – 8 ноември  2020 година

Първа награда (Пета възр. група – от 17 до 19 год.) — Миро Колдамов, от класа по цигулка на Евгения Ночева